Tietosuojaseloste

Toimimme suomalaisten tuotteiden tukkukauppana.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Verkkokauppa Kaarnalaiva.fi os. Teivaalantie 87, 33400 Tampere, puh. 045-1045000, info(at)kaarnalaiva.fi. www.kaarnalaiva.fi

Rekisterissä käsitellään yksityisten sekä yritys asiakkaisiin liittyvien henkilö sekä organisaatio tietoja. Jäljempänä mainittuna ”Rekisteröity”.

Rekisteröidyn henkilötietojen ja yrityksen yhteystietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen ja yrityksen yhteystietojen ja tietojen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi. Tiedot kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä yleisistä yritysten tietorekistereistä.

 • YKSITYISASIKKAAN:
 • Rekisteröidyn henkilön nimi ja osoite;
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • Tilaustiedot sekä toimitusosoite
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa  (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä;
 • Asiakasnumero
 • YRITYSASAIKKAAN:
 • Rekisteröidyn henkilön nimi ja osoite
 • Tilaustiedot sekä toimitusosoite
 • Rekisteröidyn yrityksen kotipaikka;
 • Rekisteröidyn yrityksen sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn yrityksen puhelinnumero;
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa  (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä;
 • Rekisteröidyn yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä mahdollinen puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • Rekisteröidyn yrityksen asiakasnumero

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tallennetujen tietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen työntekijöillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yrityksen tai yrityksen yhteyshenkilön tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Yrityksen tiedot ja yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot säilytetään rekisterissä, niin kauan kuin Rekisteröity ei poista tai pyydä poistamaan tietojaan. Tiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö, keskeneräiset asiat tai Yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. mm. tietojen varmuuskopiointi voi vaikuttaa poistettujen tietojen lopulliseen poistumiseen tietojärjestelmistä.  

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot; 
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Oikeus valittaa viranomaisille

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse info(at)kaarnalaiva.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

 • Verkkokauppa Kaarnalaiva.fi
 • Sirpa Airio
 • Teivaalantie 87, 33400 Tampere
 • +358 (0)45 104 5000

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.11.2020.